ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Παπάζογλου, πιστεύουμε πως η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των χιλιάδων νέων που μας επιλέγουν για τις σπουδές τους, γι’ αυτό και φροντίζουμε να διασφαλίζουμε για όλους πρακτική άσκηση που αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο σπουδών στις πιο σύγχρονες επιχειρήσεις!

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 4186 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 193 (17 Σεπτεμβρίου 2013), η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για κάθε καταρτιζόμενο και αποτελεί μέρος της συνολικής φοίτησης στα Ι.Σ.Α.Ε.Κ.

Η πρακτική άσκηση προσφέρει στους «εκκολαπτόμενους» επαγγελματίες την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία για να κάνουν το πρώτο τους ξεκίνημα στην αγορά εργασίας και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ξεκινούν να «χτίζουν» το βιογραφικό τους.
Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι τελειόφοιτοι καταρτιζόμενοι του Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Παπάζογλου έρχονται σε ουσιαστική επαφή με το επάγγελμά τους, μαθαίνουν δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες και ξεκινούν να χτίζουν ένα σημαντικό δίκτυο επαφών, η ύπαρξη του οποίου συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία τους.

Η επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και τους καθηγητές τους, πάντα με κριτήριο τους επαγγελματικούς στόχους κάθε καταρτιζόμενου.

Με την υποστήριξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών, οι τελειόφοιτοι καταρτιζόμενοί μας δεν ξεκινούν την καριέρα τους τυχαία!

Αντιθέτως, διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αποφοίτων άλλων Ι.Σ.Α.Ε.Κ., καθώς τοποθετούνται σε θέσεις αυστηρά προσανατολισμένες στην ειδικότητά τους, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου τους, ενώ πολλές φορές η πρακτική τούς εξασφαλίζει μόνιμη απασχόληση, καθώς διακρίνονται από τους εργοδότες για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που έχουν λάβει στο Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Παπάζογλου!