Εκμάθηση Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ

Αρχική /// Κ.Δ.Β.Μ. 2 /// Εκμάθηση Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ
Εκμάθηση Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού με συνεχή και εδραιωμένη παρουσία στον τομέα της πιστοποίησης, οργανώνει και πραγματοποιεί εκπαίδευση και πιστοποίηση στον τομέα της πληροφορικής. Με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα σεμινάρια περιλαμβάνουν την εκμάθηση των ακόλουθων ενοτήτων:
  • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
Το τελικό επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση διαρκεί 100 ώρες και συμπεριλαμβάνει όλες τις ενότητες.
 
Διαδικασία Πιστοποίησης:
Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα.
Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος εξετάζεται και επιτυγχάνει, εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για μεμονωμένες ενότητες ή για συνδυασμό ενοτήτων.
 
Διαβάστε περισσότερα