Επιδοτούμενα προγράμματα

Αρχική /// Κ.Δ.Β.Μ. 2 /// Επιδοτούμενα προγράμματα
Επιδοτούμενα προγράμματα
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκηρύσσονται από δημόσιους φορείς επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με σκοπό την ένταξη ανέργων στο εργασιακό περιβάλλον.
 
Τα προγράμματα αφορούν συνολικά ηλικίες από 18 έως 64 ετών, διαχωριζόμενα στις κάτωθι κατηγορίες:
  • 18 έως 24 ετών
  • 25 έως 29 ετών
  • 29 έως 64 ετών.
Με μοναδικό τους γνώμονα να ωφεληθούν οι άνεργοι, τα προγράμματα έχουν μεγάλη απήχηση σε κάθε επαγγελματικό κλάδο υποβοηθώντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ανέργους.
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν:
  • Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών
  • Κατάρτιση ανέργων- επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας
  • Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης των ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
  • Επιταγή εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Επιταγή εισόδου για νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Κατάρτιση ανέργων 29 έως 64 ετών σε κλάδους αιχμής με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση
Διαβάστε περισσότερα